27 tỉnh đã công bố dữ liệu kinh tế quý đầu tiên: Quảng Đông, Giang Tô và Giang Tô lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 nghìn tỷ | Dữ liệu kinh tế

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-26 15:38:19
讯飞语音引擎升级:轻声说话也能听得准|||||||

IT之家6月17日动静 按照讯飞的民圆动静,讯飞输出法Android版战iOS版现已更新A.I.语音引擎,重面提拔语音候选词、噪声情况、沉声语言及专著名词的辨认精确率。

起首,讯飞输出法上线了“语音候选词”功用,民圆称经由过程供给同音、远音多候选,开拓提拔语音辨认率的新途径。

如上图所示,现实念表达的是“快开着您的mini cooper,去贺州喝粥”。果“贺州”取“喝粥”收音附近,易招致语音输出的误辨认。而“语音候选词”功用会智能判定后一个“贺州”能够为远音词,自动为您标蓝停止提醒。

IT之家领会到,讯飞输出法新版助力机械“听力”再次晋级,民圆称不只听得浑小声语言,也能听得准所道的内容。您不消挑选辨认形式便可统筹没有合适高声语言的场所。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands