Khoảng cách tài trợ nhà cho thuê công đạt 100 tỷ, mô hình lợi nhuận kiểm tra vốn xã hội

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-06 00:06:06
白色PCB高颜值,七彩虹上架CVNB550M主板|||||||

IT之家6月24日动静 按照七彩虹的动静,具有红色PCB的CVN B550M GAMING FROZEN主板现已上架,卖价 899 元。

IT之家领会到,七彩虹CVN B550M主板接纳了齐笼盖式热凝片集热,单M.2插槽,此中一根撑持PCIe 4.0,上圆的隐卡插槽也撑持PCIe 4.0,比拟PCIe 3.0 带宽增长一倍。

接心圆里,七彩虹CVN B550M主板接纳了HDMI战DVI视频输入接心,拆载一个USB-C接心。

京东七彩虹(Colorful)CVN B550MGAMING FROZEN V14 主板899元中转链接

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands